ஜென் கதைகள்அசைகிறது                                                    
கோப்பையை காலி செய்
கோப்பை இறந்தது                                      
முரட்டுக்காளை
எதுவும் புதிதில்லை                                    
இயற்கையின் அழகு
கனவு உலகம்                                                
ஒரு துளி நீர்
மார்கத்தின் வழி                                            
விசித்திரமான துறவி
கேளும், பிள்ளாய் !                                        
ஒன்றுமில்லை
பதிலா உயிரா?                                                
பொக்கிஷம்
என்ன வழி?                                                        
ஒரு சமையல்காரனின் கவிதை
கணக்கு சரியாகிவிட்டது                            
நானா ஞானி
பிக்ஷுனி ஸாட்ஸுஜோவின் கண்ணீர்
அன்பும் துக்கமும் எங்கே?
நறுமண எரிவை
வாழ்க்கையின் முதல் அழகிய புன்னகை
எந்த நிலா
எப்படி சொல்லுகிறாய்
புரிய வில்லை
பிசாசை துரத்து
சொர்கத்தின் வாசல் படி
ஆசிரியரினை ஆச்சரியப் படுத்து
தண்ணீரின் மேல் நடப்பது
இறந்தவனின் பதில்
முஷ்டியை உயர்த்து
ஆமைகளின் சுற்றுலா
தவளைக்கறி
தேனீர் விருந்து
தேனீர் ஆசிரியரின் சமயோஜிதம்
ஒரு விரல்
குடை விதி
சிலையை கைது செய்
தேனீர் விருந்து சண்டை
தொட்டிக்காரன்
மனமும் குதிரை ஏற்றமும்
வைகறை மெல்லொளி
கோபமான அமிதாப புத்தா
மடமும் சிறுவனும்
மனமும் புத்தத்தன்மையும்
பரம்பரையான ஞானம்
முரட்டுக் குதிரை
காரணங்கள்
பொய் பேசக் கற்றுத் தருவது
சரியான இடம்
பாய்ஷாங்கும் குள்ள நரியும்
மரச் சவப்பெட்டி
தொழில் இரகசியம்
ஒரே ஒரு ஸ்வரம்
எத்தனை வருடங்கள்
சூத்திரங்களை ஓது
நள்ளிரவு சுற்றுலா
எந்த வழி
மடாதிபதியின் ஆசிரியர்
நற்பண்பு நன்மையேத் தரும்
கண்ணாடி
புறவுணர்வா அகவுணர்வா?
ஒன்பது திருடர்கள்
பெயரில்லாதவன்
போதிமரம் எங்கே?
கற்பாலம்
ஜென் கல்வி
உருவ வழிபாடு

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Popular Posts